Werkwijze

Home » Werkwijze
Stappenplan
Kennismakingsgesprek (gratis en vrijblijvend) Ordenen en opzetten administratieOpstellen budgetoverzicht huidige situatie en opstellen budgetplan nieuwe situatieCoaching bij de uitvoeringEvaluatie en nazorg
Kennismakingsgesprek (gratis en vrijblijvend)
Het eerste kennismakingsgesprek is geheel gratis en vrijblijvend. Samen brengen we uw situatie kort in beeld, wat de mogelijkheden zijn, hoe 1Budget u hierin kan begeleiden, met daaraan gekoppelde tijdsindicatie en kostenindicatie en wat uw verwachtingen zijn van 1Budget.

Na afloop van het kennismakingsgesprek bepaalt u of en op welke manier u verder wilt met 1Budget.

Ordenen en opzetten administratie
Samen sorteren we alle papieren en zetten we samen een voor u werkbaar administratiemodel op.
Opstellen budgetoverzicht huidige situatie en opstellen budgetplan nieuwe situatie
1Budget stelt samen met u een overzicht van alle inkomsten en uitgaven op.

Vervolgens  lopen we na of u gebruik maakt van voorzieningen waar u recht op heeft (bijv. toeslagen, WMO, PGB en/of kwijtscheldingen). Ook zal er worden gekeken naar besparingsruimte en eventuele mogelijkheden om meer inkomsten te genereren. Ook helpen wij u bij het aanschrijven van eventuele schuldeisers met het verzoek nog even geduld te hebben, zodat we even de tijd hebben om een aflossingsschema te maken. Later kunnen hierover de schuldeisers geïnformeerd worden.

Coaching bij de uitvoering
1Budget begeleidt u bij het omgaan met het nieuwe budget.  Wij kijken gedurende een vooraf afgesproken periode  over uw schouder mee of alles  volgens plan naar wens verloopt om terugval te voorkomen.
Evaluatie en nazorg
Evaluatie en nazorg
We sluiten het begeleidingstraject af en maken samen afspraken over eventuele nazorg.

1Budget werkt op een betrokken en respectvolle manier waarbij uw privacy is gewaarborgd.