Budget Beheer

Home » Budget Beheer

Budgetbeheer is een voorziening voor mensen die in principe in staat zijn om zelf hun financiën te beheren, maar hierbij ondersteuning nodig hebben. Het is een goede oplossing voor iedereen die nog goed begrijpt dat de rekeningen betaald moeten worden, maar er wordt regelmatig vergeten te betalen, of er worden teveel andere rekeningen betaald waardoor er te weinig geld overblijft voor vaste lasten.

Zodra iemand zelf, de familie of een ondersteunende organisatie constateert dat het beheer van de financiën problematisch wordt, kan contact met ons worden opgenomen. Samen wordt er dan besproken welke oplossing het beste aansluit bij de problemen. In het geval dat inkomensbeheer de beste oplossing is, kunt u zich bij ons aanmelden.

Wij maken samen met de cliënt afspraken over de besteding van het inkomen. Dit gebeurt in een intakegesprek bij de cliënt thuis. De cliënt ondertekent een overeenkomst waarin de afspraken tussen de cliënt en ons worden vastgelegd. Het pakket werkzaamheden zal afgestemd worden op de situatie en de wensen van de cliënt. Hierdoor kunnen wij maatwerk leveren.

Iemand die in budgetbeheer zit, draagt altijd zelf de zorg en verantwoordelijkheid voor de eigen financiën. Door het ondertekenen van een zogenaamde inkomensbeheerovereenkomst en het afgeven van volmachten stelt u ons in staat uw financiën te beheren.